zegar

Pon - Pt 9:00 - 20:00

Sob 9:00 - 15:00

telefon

+48 91 852 40 92

+48 91 852 40 93

Informacja

+48 512 499 949

pin

Przecław 96 e

72-005 Przecław / Szczecin

linia
Instagram
 • laser-frakcyjny-ablacyjny
 • motus-axdeka
 • karboksyterapia-dual-mc2
 • clearlift
 • AQUAPURE
 • venuslegacy
 • nir
 • intelect-rpw

Polityka prywatności

1.Informacja dotycząca Administratora Danych Osobowych
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym “ RODO”, informujemy, iż Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Agnieszka Grzonkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EVITA SPA Agnieszka Grzonkowska, Przecław 96e, 72-005 Przecław, NIP 674-131-83-42, tel. 91 852 40 92, e-mail: info@evitaspa.pl. Wskazane dane kontaktowe są właściwe dla wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych.

2.Informacje o celach i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych
W związku z korzystaniem przez Państwa ze strony www.evitaspa.pl przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym przede wszystkim:

 • adres IP;
 • adres URL żądania;
 • informacje zapisywane w dziennikach serwera;
 • dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail, jeśli nawiążecie Państwo z nami kontakt;
 • dane geolokalizacyjne;
 • dane dotyczące urządzeń mobilnych.

Dane osobowe są w zbierane w celu zapewnienia jak najbardziej czytelnej strony internetowej, właściwego sposobu przekazywania Państwu informacji o działalności EVITA SPA oraz w celu prezentowania oferty, nawiązywania z Państwem kontaktu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może jednak uniemożliwić korzystanie ze strony lub nawiązanie kontaktu.

3.Informacja o stosowaniu przez Administratora Danych z technologii
Na stronie internetowej www.evitaspa.pl korzystamy z plików „cookie” (tzw. ciasteczka) w celu zapewnienia jak najlepszej oferty oraz formy wizualnej oferowanych usług dla Klientów. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat plików „cookies” prosimy o odwiedzenie strony- wszystkoociasteczkach.pl
Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają korzystanie z plików „cookies” na stronach internetowych i na urządzeniach służących do korzystania z sieci Internet. Przy pierwszym odwiedzeniu strony www.evitaspa.pl należy potwierdzić zgodę na użycie plików cookies, przy czym zgoda to może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofniecie zgody może jednak utrudnić korzystanie ze strony internetowej www.evitaspa.pl
Korzystamy również z sygnalizatorów sieci Web, które pozwalają na gromadzenie ogólnych informacji o osobach odwiedzających stronę- robimy to głownie w celach statystycznych i analitycznych.

4.Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przekazywaniu danych do Państwa trzecich
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, poza UE, do organizacji międzynarodowych.. Nie korzystamy również z zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

5.Przekazywanie danych osobowych odbiorcom
Przekazujemy Państwa dane głównie odbiorcom, z którymi wiąże nas odrębna umowa w zakresie współpracy- chodzi głównie o usługi informatyczne, doradcze. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. Zapewniamy, że współpracujemy wyłącznie z podmiotami dającymi gwarancję należytej ochrony danych osobowych. Z każdym podmiotem podpisana zostaje odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, która nakłada na te podmioty szereg obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych. Odbiorcami danych są też organy państwowe, samorządowe- w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Przekazujemy Państwa dane również na żądanie, gdy istnieje ku temu podstawa prawna.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
Macie Państwo prawo, w zakresie przetwarzanych przez nas danych osobowych, żądać dostępu do danych, żądać sprostowania danych, żądać usunięcia danych, żądać przeniesienia danych – w zakresie przewidzianym przepisami prawa, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeśli przetwarzanie danych było na zgodzie, macie Państwo także prawo do cofnięcia zgody, z tym jednak zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, przed wycofaniem zgody.

7.Okres retencji
Państwa dane są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla konkretnych celów przetwarzania, tak długo jak wymagają tego przepis prawa, przy czym:
-dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę są przetwarzane do momentu jej cofnięcia, chyba że istnieje podstawa prawna, np. obowiązek archiwizacyjny, aby przetwarzać je dłużej;
-dane osobowe uzyskane w związku z odwiedzeniem przez Państwa strony są przetwarzane w celach analitycznych, ale nie dłużej niż 3 lata od Państwa ostatniej aktywności na stronie;
-dane osobowe przetwarzane w związku z umowa są przetwarzane przez okres jej trwania i przez okres 3 lat od zakończenia współpracy bądź 10 lat od zakończenia współpracy, w zależności od tego, czy są podnoszone roszczenia odszkodowawcze i czy jesteście Państwo konsumentem czy przedsiębiorcą;
-dane osobowe niezbędne do rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym powstała podstawa opodatkowania.

8. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
-Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO);
-wykonywanie umowy bądź dążenie do jej zawarcia (art. 6 ust.1. lit.b RODO);
-obowiązek prawny obciążający Administratora Danych (art. 6 ust.1 lit.c RODO);
-słuszny interes Administratora Danych, np. W zakresie dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, zapewnienie najlepszej formy prezentowania usług (art. 6 ust.1. lit.f RODO).

9.Zapisy końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. O zmianach zapisów Polityki będziecie Państwo informowani na stronie głównej. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

twój problem